بەشی بکە لەگەڵ هاوڕێکانت

زمانەوانی دەوونی

کاروان کاکە برا

دیسلێکسیا
هۆکار ونیشانە و چارەسەریەکانی

ناونیشانی پەیوەندی دار

© 2021, ktebxane Online by Kurdsoft .