بەشی بکە لەگەڵ هاوڕێکانت

نامەکان

نەبەز گۆران

لەدەرگا مەدە ، کەس لەماڵ نییە
نامەکانی ( واران و یەسنا )

ناونیشانی پەیوەندی دار

3000 دینار
10000 دینار
© 2021, ktebxane Online by Kurdsoft .